Forsker Håkon Otterå, leder for fangstprøvelotteriet ved Havforskningsinstituttet, opplyser i en artikkel på instituttets nettsider at det er 200 båter som får tilsendt «en pakke» før jul.

Kartongene inneholder emballasje som fartøyene kan bruke når de skal sende fiskeprøver tilbake til Havforskningsinstituttet som en del av fangstprøvelotteri-ordningen.

Tilfeldig fangst og fartøy

Fangstprøvelotteriet er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangst og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Selve lotteriet startet i 2018 og har utviklet seg til å gjelde sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde. Fra 15. januar 2021 ble ordningen obligatorisk for alle fartøyer som melder inn fangstene sine elektronisk.

Systemet går kontinuerlig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Selv om fangstprøvelotteriet er blitt obligatorisk, håper Otterå og forskerkollegaene at flere av fartøyene faktisk vil stille opp.

– Dess bedre prøvegrunnlag vi har, dess bedre og mer presise vil kvoterådene være, legger forskeren til – og har samtidig følgende oppfordring til fartøy og mottaksanlegg som har prøver liggende:

– Send dem inn så fort som mulig, slik at vi også får opparbeidet prøvene tidsnok til at de kan bidra til neste kvoteråd.