- Målet er å utvikle teknologi som skal effektivisere søkefasen til fiskebåter som driver med pelagisk- og bunnfiske. Dronene sender informasjon til fiskebåten i sanntid og gir skipperen en oversikt over hvor de nærmeste fiskestimene befinner seg, sier pilot og prosjektansvarlig i Birdview AS, Pouyan Hamidiasl. 

Selskapet fikk en sjanse til å demonstrere droneteknologien ved forskningstoktet «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» i regi av Havforskningsinstituttet. 

Demoen fant sted på forskningsfartøyet «Eros». 

- Det var en veldig god mulighet for oss. Nå som det er mer innovasjon innen maritim sektor tror jeg denne teknologien vil være et godt tilskudd til pelagisk fiskeri, sier Hamidiasl.

Ekstra datakilde

Dronene skal fungere som en ytterligere datakilde som bidrar med tilleggsinformasjon om hva som gjemmer seg under havoverflaten. Dronen bærer på et ekkolodd som senkes i sjøen for å lete etter fisk. 

- Dronen skal gjøre fisket mer energieffektivt også. Vi har som mål at den ferdige prototypen vår skal kunne fly i litt mindre enn én time, og dekke 25 nautiske mil på en ladning. Når dronen kan bevege seg slik, trenger ikke fiskefartøyet lete etter stimene på egenhånd, sier Hamidiasl. 

Et mål for sluttproduktet er å ha en autopilotfunksjon på dronen. Birdview ser også på mulighetene for å kunne montere mer utstyr på ekkoloddet, som infrarøde kamera og hydrofoner. 

MED DUPP I VANNET: Dronen til Birdview AS leter etter sildestimer med ekkolodd i sjøen. Foto: Havforskningsinstituttet

Fremtiden av pelagisk fisking

Maria Tenningen er fangstforsker i Havforskningsinstituttet og var toktleder på «Eros» under utprøvingen av dronene. 

- Vi brukte dronene på toktet for å teste løsningen. Den største utfordringen var dataoverføring og visualisering av data, men vi fikk målt noen fiskestimer, sier Tenningen. 

Hun forsker på fiskefangst, og var derfor interessert i å samle data om fisken inne i noten før og under fangst. Men det er vanskelig å feste instrumenter i en not som fisker.

- Derfor passet det veldig bra å samle inn data med dronen og ekkolodd. Den er praktisk fordi den kan måle fiskestimer nærme overflaten uten å forstyrre fisken. Med ekkoloddet festet på dronen får vi informasjon om vertikalfordelingen og fisketettheten til stimene, sier Tenningen.

Hun mener at droneteknologien har potensial for kommersiell bruk. 

- For fiskerne er teknologien svært nyttig. Med utvikling og investering vil det bli mulig å måle størrelsen på fisken og arten til stimene før fangst, slik at fiskerne har bedre kontroll på det de får i noten. Dette er et langsiktig mål for teknologien, men et som kan bli veldig verdifullt for kommersielt fiske, sier hun.

Hamidiasl informerer Tekfisk om at Birdview håper på å ha en kommersiell dronemodell på markedet innen slutten av 2019 eller første kvartal i 2020.