Det går fram av en pressemelding fra Bømlo-rederiet. Nå starter rederiet jakten på 50 nye norske sjøfolk.

– Vi har samarbeidet tett og godt med Mowi helt siden 2008, og ser på den nye avtalen som en anerkjennelse av konseptet og hvordan Napier utfører bløgging ved merdkanten, uttaler daglig leder i Napier, Kjetil Tufteland, i meldingen.

De to nye fartøyene skal bløgge og transportere slakteklar fisk fra merd til fabrikk. Fisken blir avlivet umiddelbart når den kommer om bord i fartøyet. Fartøyet er helt lukket, og det er ingen utveksling av vann eller kontakt med sjø. Det er også adskilte laste- og lossesystemer, noe som eliminerer kontakten mellom slaktefisken og fisken som fortsatt er i merdene på sjøanleggene, går det fram av meldingen.

Fakta om båt og rederi
  • En bløggebåt laster og avliver (bløgger) fisken ute på oppdrettsanlegget.
  • Fisken ledes så videre til tanker med nedkjølt og UV-renset sjøvann, før hermetisk lukket og biosikker transport til slakteri
  • Etter å ha startet som brønnbåtoperatør i 1995, ble Napier i 2008 et rent prosessbåtrederi.
  • Selskapet har i dag fire bløggefartøy som alle går på langtidskontrakter for norske oppdrettere.
  • Rederiet har 70 ansatte og hovedkontor på Bømlo.

Trenger flere folk

Kontrakten med Mowi var utløsende for at Napier har bestilt to nye bløggefartøy opplyses det videre i meldingen. Skipene blir de største i rederiets flåte – som i dag teller fire fartøy. De to noe bløggebåtene vil ha en lengde på 70 meter og en bredde på 15 meter.

– De neste nybyggene representerer et stort framskritt. Både for forretningskonseptet vårt, men også for hele organisasjonen – siden vi vil trenge 50 nye norske sjøfolk som mannskap på skipene, uttaler Tufteland i meldingen. Rederiet har i dag cirka 70 ansatte.

Større enn tidligere

De nye søsterskipene er designet av Salt Ship Design på Stord, og skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia, går det fram av meldingen. Målet er å sette begge i drift i 2024. Skipene får kapasitet til å laste inn og bløgge 200 tonn laks i timen. I tankene med nedkjølt sjøvann er det plass til rundt 750 tonn fisk under den lukkede transporten mellom merd og slakteri.

– Fartøystørrelsen og dimensjonene på fiskehåndteringsanlegget gir oss betydelig større innlastings- og bløggekapasitet enn vi har i dagens flåte, uttaler kvalitetssjef og havbruksbiolog i Napier, Kåre A. Cederström, i meldingen.

Basert på felles driftserfaringer med Mowi fra 2008, har rederiet jobbet sammen med systemleverandører og forskningsmiljøer som Sintef og Nofima om videreutvikling av både bløgge-, vaske- og rensesystemene om bord, opplyses det.