Det vidtfavnende prosjektet som Nofima nå går i gang med er et ledd i kampen for å få ned medisinbruk,