Erik Ianssen i Selfa Arctic er allerede godt i gang. Zerokyst lover nemlig å redusere utslippene fra fiskeri- og havbruksfartøy med