Under algeangrepet i fjor deltok Scanbio i håndteringen av 12.000