De 61 millionene som ble bevilget til næringene som tilskudd, ble fordelt på 47