Hummerbestanden har blitt kraftig redusert de siste tiårene. Den teknologiske utviklingen har «kamuflert» hvor stor nedgangen faktisk har vært, viser en ny studie fra Havforskningsinstituttet.

Overvåkingen av hummerfiske går helt tilbake til 1928. Hvert år har et utvalg fiskere rapportert inn fangstene sine til Havforskningsinstituttet. Ut i fra dette har forskerne estimert hvordan hummerbestanden utvikler seg.

Det har forskerne gjort ved å regne ut et årlig gjennomsnitt av hvor mange hummere en teine fisker i et døgn, en såkalt årlig fangstrate.

Mer effektivt fiske

– Men i dette regnestykket har en ikke tatt hensyn til at en teine i 1928 ikke fisket hummer så effektivt som en teine gjorde på 2000-talet. Det har vært en rivende teknologisk utvikling, sier HI-forsker Alf Ring Kleiven.

– Blant annet har teinene fått et ekstra fangstkammer, og inngangen i teinene har blitt større. Da blir det lettere å fange de største, forklarer Kleiven.

Nå viser altså den nye studien at det står langt verre til med hummerbestanden enn hva tidligere estimater har vist.