Stor og negativ oppmerksomhet rundt selskapets fiskeriaktivitet den siste tiden har ikke hindret hvitfiskgiganten fra videre vekst. Nå ser selskapet på potensialet innenfor havbrukssektoren, bekrefter selskapets direktør for havbruk overfor IntraFish.

Akvakulturdelen av selskapet, Samherji Fiskeldi, har per tiden konsesjon på årlig produksjon av 6.500 tonn laks/røye på Island, fordelt på tre landbaserte anlegg og to smoltanlegg.

Har fått tillatelse

I fjor slaktet selskapet til sammen 4.800 tonn laks og røye. På tampen av fjoråret fikk Samherji innvilget tillatelse fra Islandske myndigheter om økning i produksjonen i det landbaserte anlegget sitt i Grindavik – fra 1.600 tonn til 3.000 tonn laks og røye.

Det er de tre lisensene innenfor landbasert oppdrett som Samherji håper å få økt til 20.000 tonn i løpet av de neste ti årene, sier Jon Kjartan Jonsson, direktør for fiskeoppdrett i det islandske selskapet.

Han mener fiskeoppdrett på Island generelt sett har fått negativ omtale i media delvis på grunn av at elvefiske er en stor og populær kultur på Iland, men at responsen på landbasert oppdrett har vært mer positiv.

– Hvis partene kommuniserer og jobber løsningsorientert sammen, tror jeg både laksefiske og oppdrett kan være sterke næringer på Island, sier Jonsson til IntraFish.

Varmt vann er en utfordring

– Uansett er allmennheten veldig positiv til landbasert fiskeoppdrett, sier Jonsson. Han legger til at selv om det er rom for økning i produksjonen, er investeringskostnader og tilgang til varmt vann en utfordring.

Per nå er den landbaserte sektoren på Island relativt liten, med Samherji Fiskeldi som den største produsenten. Totalt slakting fra landbasert havbruk er på om lag 7.000 tonn, opplyser Jonsson, mens tradisjonelt havbruk sto for 20.000 tonn i fjor.

Les flere IntraFish-saker: