Tor Bjørklund Larsen er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag. – Hovedmotivasjonen for fiskerne å være sertifisert er selvfølgelig markedsadgang og markedspris på råstoffet, sier han i denne podkasten: