Lars Martin Sandvik Aas, og resten av Submerged AS fra Fosen i Trøndelag, har til nå utviklet to intelligente Quadeye «fotobokser» for Havforskningsinstituttet.

Den første har i nesten et halvt år stille og rolig tatt bilder av leppefisk. Den nye, som nå er satt ut i Etneelva, skal imidlertid kikke den sårbare villaksen i kortene.

Forskerne Kim Halvorsen og Tonje Knutsen Sørdalen med den første versjonen av «fotoboksen».