Lars Martin Sandvik Aas, og resten av Submerged AS fra Fosen i Trøndelag, har til nå utviklet