Størrelsen er det lite å si på. Trådløse Sensor Globe, som er utviklet av to unge kanadiske gründere, fyller akkurat en røslig neve.

Innholdet er opp til kunden, og mikrosensorikken er modulbasert. Når kanadierne i Sedna Technologies nå lanserer «sensorikkulen» på det europeiske markedet, er det med en liten startpakke, som også kan komme fiskere til nytte.

Kulerund teknologi. Foto: Sedna Technologies

Øyeblikksbilde

Pakken omfatter i skrivende stund sensorer for optisk måling av oksygen, temperatur, surhetsgrad – og teknologi som finnes på smarttelefoner: akselerasjon og støt. Kulen på 9,5 centimeter og med en egenvekt på 325 gram vil i et oppdrettsanlegg kunne følge fisken gjennom alle typer rør og pumper, og registrere de samme utfordringer og ytre påvirkning som blir fisken til del.

Dette gjør sensorikken – som kan sanntidsavleses på en smarttelefon eller i en skytjeneste – i stand til å gi et øyeblikksbilde av opplevd fiskevelferd, spesielt i forbindelse med håndtering av oppdrettsfisk. Under transport gjennom lange kan både temperatur og oksygenmetning bli kritisk.

– Temperatur og oksygen avleses hurtig underveis, og vil kunne gi datakurver gjennom en tidslinje som kan ettergås, forteller selskapets norske representant til Tekfisk.

Trond Severinsen er tidligere teknologidirektør i Akva Group, og er nå kanadiernes mann i det europeiske markedet. Foto: Camilla Aadland

Han mener at dette er teknologi som kan endre måten vi bruker sensorer på. Prisnivået skal også fungere som en døråpner for et globalt marked, også i lavkostland.

Med seg på laget i det norske «distriktskontoret» har kanadiske Sedna nemlig fått med seg Akva Group sin tidligere teknologidirektør Trond Severinsen. Severinsen har 37 års fartstid i markedene selskapet retter seg mot. Datterselskapet Sedna Technologies Norway AS i Stavanger får ansvaret for salg og service i markedene i Europa, Asia og Afrika.

Underbruket vil også står for videreutvikling for kunder i Norge.


Les også: Denne pumpen er skånsom både mot tomater, egg, agurk og fisk


Ammoniakk til høsten

Severinsen forteller at de oppdager nye bruksområder for produktet nesten hver uke. Mulighetene begrenses ikke til oppdrett og merder, men kan tilpasses gruvedrift, skogbruk, kraftindustri og veibygging. Sensoren kan transporteres og sjøsettes via drone – eller ved hjelp av en fiskestang.

– Perfekt for naturoppsyn, miljøovervåking og inspektører fra Mattilsynet, sier Severinsen.

Når de neste versjonene lanseres så blir nok viktige sensorer som nitrat, ammoniakk, salinitet og lignende også tilgjengelige. En pilottest skal gjennomføres i samarbeid med en norsk aktør i brønnbåtsegmentet.

– Gode sensorer for ammoniakk er det ikke mange som har. Da begynner det også å bli rimelig interessant for resirkuleringsanlegg, mener han.

Brønnbåter, levendelagring og -transport gir rom for kontinuerlig overvåking. Foto: Sedna Technologies

Unge gründere

Sensorikk har lenge hatt et stort marked innen oppdrett. Med den letthåndterlige kulen kan den også brukes til å overvåke fiskehelse under transport og lagring av levendefisk – både i sjø og på vei. I en levendebrønn om bord i en fiskebåt vil vannmiljøet kunne følges underveis, fra fangst til ventemerd, og frem til mottak.

Severinsen mener at mikrosensorene gründerne har funnet og delvis utviklet, er det beste på markedet.

– De har holdt på i to år med å finne riktige sensorer.

De unge gründerne Sheamus MacDonald og Aleksandr Stabenow kommer begge fra fiskerfamilier i Nova Scotia på østkysten av Canada. Selskapet startet de i 2017.

– De er der jeg var for 25 til 30 år siden, sier Severinsen, som med sine 56 år nok er den eldste i oppstartsbedriften.

Sensorikken sender trådløst til både mobile enheter og videre til skylagringstjenester. Foto: Sedna Technologies

Kulen, som ble utviklet til å overvåke levendetransport av hummer og øke graden av fiskevelferd og overlevelse, er også aktuell for krabbeindustrien i Norge, forteller Severinsen. Han røper at de er i kontakt med en mulig kunde, men at noen samarbeidsavtale ennå ikke er landet.

Tre til fire måneder

En annen unik egenskap er at kulen kan ballasteres. Det gjør det mulig å velge om den flyter, synker eller bare står i vannsøylen. Maksdybde er 100 meter.

Selv om sensorenheten kan «være med der det skjer», kan den også settes til å registrere omgivelsene i flere måneder, før dataene leses av. Hvis intervallet for registrering senkes, vil også levetiden på batteriet økes.

– Med avlesning hver femtende minutt, vil batteriet fint kunne vare i tre til fire måneder, mener selskapets mann i Norge.


Les også: Nye noder ned i havet for LoVe-forskerne


Retter seg først og fremst mot sjømat

Selv om potensialet er stort, ønsker Severinsen å rette virksomheten først og fremst mot sjømatnæringene. Moderselskapet, som blant annet betjener markedene i USA og Canada, har allerede solgt 70 enheter. Sensorikken brukes på hummer, laks, ørret, østers og krabbe. Forhandleravtler er på vei i både Australia, New Zealand og Tyrkia.

– Men vi må se på de viktigste markedene først, ellers står vi bare og spinner!

Det viktigste fremover er masseproduksjon, høy innovasjonsfaktor, og rimelige produkter. Det skal gi markedsfortrinn, selv i områder i verden der patenter ikke dekker ryggen til utviklerne.