I desember i fjor la forskningsbåten «Johan Hjort» ut på to stormfulle toktuker ved Bjørnøya. Målet var å finne ut hvordan det står til med haneskjellbestanden i området.

Bedre metoder

Tilbake på 1980-tallet var det et omfattende norsk fiske etter haneskjell i Svalbardsonen. Arten ble imidlertid høstet ved skjellskraping, en metode som ble forbudt i 1992. Siden da har fisket så å si ligget brakk.

To norske selskaper er uavhengig av hverandre i gang med å utvikle teknologi for å høste haneskjell.