– Haha, du skal ha meg til å kikke inn i glasskulen?

Inge Arne Eriksen er leder i den samiske fiskeriorganisasjonen Bivdu. Vi har spurt ham om fremtiden for et fiske etter pukkellaks. Eriksen minner om synsingen på kongekrabben da han selv satt i kongekrabbeutvalget i 1998 til 2000.

– Vi tenkte oss den gang at et kongekrabbefiske samlet sett kanskje kunne komme opp i rundt 5 millioner kroner. Det ville da dekke kostnaden med fiskernes plager.

I fjor ble det fisket kongekrabbe for over en halv milliard kroner.