De ser ut som skjell, men er egentlig små krepsdyr. Så langt har Planktonic tre konsesjoner for oppdrett av rur. Nylig fikk de ansatte i Planktonic meldingen