Det fremgår av en børsmelding torsdag, melder TDN Direct.

I meldingen vises det til at innhøstingen i 2021 har vært lav som følge av lav tilgjengelighet på krill, kombinert med utfordrende nivåer av is i august og september. Hittil i år har produksjonen vært 38.500 tonn før innhøsting i fjerde kvartal, som er mindre enn to tredjedeler av selskapets opprinnelige ambisjon for helåret.

«Sesongen i 2021 har vært skuffende med betydelig lavere volumer som påvirker vårt salg og inntjening», heter det.