I vår fikk Båtsfjord-fisker Finn Tore Frantzen overlevert hybridsjarken «Sundsbøen» fra Selfa Arctic. Frantzen har vært mentor for Kristiansen siden han kastet seg på fisket i 2015. –