Blått kompetansesenter i sør skulle forene FNs bærekraftsmål med innovasjon og løft av marine næringer. Senteret skulle være et bindeledd mellom forskning og utdanning, forvaltning og næring. Med Havforskningsinstituttet som initiativtager skulle det gi viktige havmiljøgrep, og samtidig generere arbeidsplasser lokalt.

I 2020 skar det seg. Havforskningsinstituttet opplevde å få sin representant kastet fra ledervervet, og trakk seg fra samarbeidet. Samarbeidspartnerne er imidlertid uenige om hva som gikk galt og hvorfor.

Uenighet rundt lederskap

I tillegg til havforskerne, har Arendal kommune og NHO trukket seg ut fra prosjektet, som omfattet Universitetet i Agder, to lokale bedriftsklynger, daværende Aust-Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Aust- og Vest-Agder.