Blått kompetansesenter i sør skulle forene FNs bærekraftsmål med innovasjon og løft av marine næringer. Senteret