Fartøyet, «Miss Mildred», vil bruke Thermolicer for å bli kvitt lusa på laksen. Det er første gang den norske teknologien tas i bruk på østsiden av Canada.

- Under forsøk i fjor viste teknologien seg å være 98 prosent effektiv når det gjelder å fjerne lus uten å skade fisken. Det er en enkel og effektiv behandling som videre reduserer vårt behov for kjemikalier eller medisiner, sier Joel Richardson i Cooke.

Selskapet har investert millioner av dollar i forskning, utvikling og prosjektering for å bygge opp alternativer behandlinger mot lus som ikke involverer kjemiske bad eller fôrbaserte behandlinger.

Utstyrsleverandøren Steinsvik har utviklet og produsert Thermolicer.

Fisken blir tatt opp fra merden før de blir behandlet med Thermolicer i 30 sekunder. All lus som blir fjernet i systemet blir filtrert og kompostert ved godkjente avfallsplasser på land.

Cooke har også planer om å ta i bruk to andre miljøvennlige avlusningssystemer i sommer, «Cooke R» som selskapet selv har utviklet, samt Hydrolicer.