Gjennom partnerskapet vil Cargill og InnovaFeed samarbeide for å markedsføre dyrefôr som inkluderer insektprotein, slik at begge partnere kan støtte veksten av bærekraftig akvakultur, skriver selskapene i en pressemelding.

InnovaFeed bruker biprodukter av stivelse og sukker fra landbruksproduksjonen til å mate larver av svarte soldatfluer. Når larvene når en viss størrelse blir protein og olje hentet ut, som igjen brukes til fôr til kjæledyr, akvakultur og ungdyr som broilere og gris.