Emisjonen ble fulltegnet og første byggetrinn av det landbaserte oppdrettsanlegg på Bulandet er dermed fullfinansiert, opplyser Bulandet Miljøfisk i en pressemelding fredag. Selskapet har hentet inn 100 millioner kroner i samarbeid med Norne Securities.

Produksjonsmodellen i Bulandet baserer seg på gjennomstrømningsteknologi med kombinasjon av slaktefisk og postsmolt.

Selskapet har fått en tillatelse til å produsere 5500 tonn fisk på land. Det skal skje i et anlegg plassert under havnivå på land. I 2019 startet de med sprengningsarbeidet på tomten.


Les også: Korona utsetter oppstart av Bulandet miljøfisk med ett år


1000 tonn i første omgang

I første byggetrinn vil selskapet produsere cirka 1000 tonn per år. Erfaringene fra denne fasen skal brukes i detaljplanleggingen av hovedanlegget.

Investorer som Aquaculture Innovation AS, Jakob Hatteland og Karstein Gjersvik satser tungt på selskapet. De tre største aksjonærene tegnet seg for 75 prosent av emisjonen. Selskapet har en utviklingsplan på Bulandet som vil bety økning utover dagens tillatelser på 5500 tonn.

- Samtidig planlegger vi ekspansjon utover eksisterende lokalitet på Bulandet, påpeker daglig leder Hans Haddal i meldingen.

15 arbeidsplasser

De investerer nå over 150 millioner kroner.

- Dette er betydelig for et lokalsamfunn som Bulandet og Værlandet. Sysselsettingseffekten av første byggetrinn vil være på fire-fem ansatte. Ved full utbygging i Bulandet er sysselsettingen inntil 15 personer på Bulandet, sier Haddal videre i meldingen.

Her kan du høre podkast med FoU-ansvarlig Asbjørn Dyrkorn Løland i Bulandet Miljøfisk fra Tekfisk Direkte i fjor: