Bulandet Miljøfisk har fått innvilget søknad om 20 millioner kroner i innovasjonslån og 23 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge.

– Dette betyr at vi kan realisere prosjektet. Vi hadde ikke klart det uten, sier Asbjørn Dyrkorn Løland, daglig leder Akvahub AS i Tekfisk. Han betegner seg som FoU-avdelingen til Bulandet Miljøfisk.

Rent sjøvann

Gründerbedriften er klar for første byggetrinn, og en treårig pilotfase for å dokumentere sin miljøteknologi.

Selskapet skal nå rigges for pilotfasen med blant annet rekruttering av driftsleder i Bulandet.