Bulandet Miljøfisk har fått innvilget søknad om 20 millioner kroner i innovasjonslån og 23 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge. – Dette betyr at vi kan realisere prosjektet. Vi