Den nye mobile båtheisen skal etter planen være operativ i juli 2022, opplyser verftet i en pressemelding.

Kan løfte trålere og ferger

– Dette åpner for at vi kan ta opp trålere, ferger, lektere og andre typer fartøy i størrelsen 200–1000 tonn, med lengder på opp mot 50–60 meter. Fordelen med båtheis er at vi raskt kan ta båter opp og ned av vannet – for bunninspeksjon, klassing, motorarbeid eller annen type service, sier daglig leder Sveinung Vestbø i Bømlo skipsservice.

Foruten investering i det som er Europas største båtheis, oppgraderer og utvider Bømlo skipsservice alle deler av virksomheten ved skipsverftet på Langevåg i skipsleia mellom Bergen og Stavanger.

Nytt landemerke

Han påpeker at båtheisen vil styrke eksisterende aktivitet ved at verftet blir enda mer fleksibelt og effektivt.

– Vi vil også kunne tilby flere og bedre tjenester til enda flere fartøystyper. Båtheisen blir ikke bare et nytt landemerke sør på Bømlo, men også et symbol på fremgang og utvikling i et marked som drives av jakten på smarte og grønne løsninger, legger Vestbø til.

Det er en båtheis av denne typen som gir Bømlo skipsservice et skikkelig løft. Foto: Bømlo skipsservice

Bømlo skipsservice beholder den opprinnelige båtheisen med en kapasitet på 180 tonn. Den nye båtheisen bygges av Boat Lift srl i Italia og vil være totalt 26 meter høy og 24 meter bred. Til den skal det bygges en ny båthop på 17 meters bredde.

Den største enkeltinvesteringen

Den nye båtheisen til Bømlo skipsservice er den største enkeltinvesteringen av en total investeringsramme på 130 millioner kroner, opplyser verftet i meldingen.

I løpet av 2022 vil det bli satt opp et nytt lager- og kontorbygg på 1800 kvadratmeter på dagens verftsområde for utleie til kunder som trenger plass til utstyr og materiell. I tillegg blir eksisterende kontorfasiliteter og motorverksted utvidet og betydelig oppgradert.

– Det er veldig spennende å jobbe i Bømlo skipsservice om dagen. Bunnlinjen er positiv, og vi har allerede passert fjorårets rekordomsetning med flere måneder igjen av året. Jeg tror det skyldes at vi har perfekt beliggenhet og tilbyr de riktige tjenestene i et marked i vekst, sier Vestbø.

Daglig leder Sveinung Vestbø ved Bømlo Skipsservice. Foto: Bømlo skipsservice

Ombygginger og hybriddrift

Bømlo skipsservice har røtter tilbake på 1960-tallet og leverer utstyr og tjenester til segmenter som fiskeri, havbruk, brønnbåter, arbeidsbåter, offshorefartøy, hurtigbåter og slepebåter.

Tjenestetilbudet omfatter alt fra design til ferdigstilling innen skips- og motorservice, oppretting, rør- og hydraulikk, overflatebehandling, elektro, støyreduksjon og utslipps- og rensesystemer for eksos og ballastvann. Videre har verftet også kompetanse på hybriddrift, samt skipsmotorer som Caterpillar, Volvo- og Yanmar-motorer.

– Vi ser for eksempel at også fiskeflåten stadig oftere velger batteriteknologi for å gjøre operasjonene både mer miljøvennlige og mer kostnadseffektive, sier Vestbø.

Verftet og Pon Power undertegnet nylig en samarbeidsavtale på Mak skipsdieselmotorer, for å styrke servicepunktet på Mak i samarbeid med Pon Power avd. Mak.