Avtalen omfatter teknologiutvikling, og mer bruk av Schneider Electrics komponenter. Det åpnes opp for avansert overvåkning og digitalisering, men også bedre integrering med andre systemer på anleggene. Etterspurte løsninger – Vi er begeistret for dette samarbeidet. Løsningene