Målet er å kunne gi kunnskapsbaserte råd til myndigheter og industri, nå som regjeringen har lansert sine store planer for havvindkraft.

Havforskningsinstituttet opplyser på sine nettsider at et av prosjektene de nå jobber med, går ut på undersøke effektene av havvindparker på fisk i de sårbare, tidlige livsstadiene.

Små larver, små sjanser

Fiskelarver kan svømme med havstrømmene langt av gårde fra gytestedet til der de vokser opp. De små larvene orienterer seg blant annet etter lyd, lukt og elektromagnetiske signal. Blir de forstyrret på sin ferd, kan det påvirke hvor de havner, og dermed sjansene de har til å overleve, skriver instituttet.

– Hvis de har uflaks kan de ende opp et sted der det er lite mat og mange rovdyr, sier postdoktor Alessandro Cresci ved Havforskingsinstituttet.

Alessandro Cresci, prosjektansvarlig og postdoktor ved Havforskingsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Forskjell i atferd?

Havforskningsinstituttet opplyser at Cresci og kollega Howard Browman tok i fjor vår og sommer med seg 120 torskelarver og diverse høyteknologisk utstyr på feltforsøk i Bjørnafjorden. Larvene ble satt ut i et spesialdesignet drivkammer, der de fikk drive fritt i sitt naturlige miljø. Sensorer i kamrene registrerte atferden til de millimeterstore larvene. Så satte forskerne ut spesielle «høyttalere» som gjenskapte den lavfrekvente støyen fra vindturbiner i drift.

Målet til forskerne er å se om det er noen forskjell i atferden til larvene med og uten denne støyen.

Analyserer data

– Det er utfordrende å studere virkningen av lyder fra vindparker på fiskelarver, fordi det er umulig å gjenskape slike lavfrekvente lyder i laboratoriemiljø. Lydbildet ville aldri matchet det du finner i virkeligheten, sier Cresci.

Årsaken er at lydbølger sprer seg mye lenger i vann enn i luft. I en tank ville lyden bli endret og forsterket ved å sprette fram og tilbake mellom veggene.

Forskerne er nå i gang med analyser av data de samlet inn under forsøkene. Samtidig planlegger de nye forsøk, denne gangen med hyselarver. De første resultatene fra studien skal etter planen publiseres i løpet av 2022.

Havforskningsinstituttet viser til at det er mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hvordan vindkraft påvirker de marine økosystemene.

– Utviklingen av havvindindustrien er i gang og det skjer raskt. Derfor er det et stort behov for svar på virkninger av turbiner på marine økosystem, sier Cresci.