Skjellyngel gir grunn til optimisme, melder NRK Sørlandet. De siste årene er det blitt færre blåskjell langs kysten av Sør-Norge. Forskere har blant annet pekt på glupske rovdyr som en av årsakene.

Skjellsanker Petter Nipedal er blant dem som finner flere yngel av blåskjell, skriver NRK. Havforsker Lars Johan Naustvoll bekrefter tendensen. Foran havforskningsstasjonen på Flødevigen i Arendal har skjellene dukket opp i tusenvis.

– Det er veldig positivt og vi ser det over alt nå. På brygger og tau, men også langs berg der det nærmest har vært tomt for skjell, sier Naustvoll til NRK.