Når mange vert samde om ei stor og positiv samfunnsendrande sak, må vi først og fremst glede oss og å få fart på arbeidet. På mange måtar har den nesten totale hyllesten av, og oppslutninga om, FN sine 17 bærekraftsmål vore slik.

For Norge har havets betydning for trygg økonomi og betre ernæring gjennom sunn sjømat vore saker knytt opp mot bærekraftsmåla. Norge har vore ein pioner i arbeidet med økosystembasert havforvaltning gjennom våre forvaltningsplanar og også i prosessarbeidet med dei berørte partar.