Det forteller havforsker Fabian Zimmermann i en melding fra Havforskningsinstituttet. Han har gjennomført en studie som har sett på utviklingen av 85