Det er andre gang reder Andreas Hansen velger Skagen-verftet. - Vi hadde god