– Det er ekstremt dyrt! sier Changkyu Choi til Tekfisk.

Doktorgradsstipendiaten ved Forskningsgruppa for maskinlæring ved Universitetet i Tromsø (UiT) er sentral i et prosjekt som skal gjøre kunstig intelligens mindre avhengig av menneskestyrt – og ressurskrevende – opplæring.

– Det kritiske problemet ved dyplæring, er at den er altfor avhengig av klassifisert og systematisert data. Vi har gjort metoden smartere, og langt mindre avhengig av kostbar manuell veiledning, sier Changkyu.

Står seg mot menneskestyrt opplæring