– Det er ekstremt dyrt! sier Changkyu Choi til Tekfisk. Doktorgradsstipendiaten ved Forskningsgruppa for