De avsatte timene i Sør-Troms ga også ministeren mer enn et innblikk i nabobygda Grovfjords blomstrende båtbyggingsindustri.

Den lokale havbruksnæringa benyttet anledningen, og sto blant annet som vertskap for et innspillsmøte om nordområdepolitikken i tradisjonsrike Foldvik, der Lundberg-familien har base for både fiskeri- og havbruksvirksomhet.

Nybygg i årevis

Aquasjarken på 11 meter representerer i så måte begge deler av næringa, selv om Grovfjord Båtbyggeri satser mer målrettet mot fiskeri når det gjelder de to neste båtene, som allerede er under bygging.

Nabobedriften Grovfjord Mek Verksted la imidlertid en ny dimensjon til sin produksjon av arbeidsbåter for havbruk og havvind da de nylig offentliggjorde en kontrakt på en hel serie med selvgående havovervåkningsfartøyer. Det betyr at inntekter og aktivitet ved byggeverftet er sikret for flere år fram i tid.

OM BORD: Her sørger daglig leder Vidar Sjøvoll ved Grovfjord Båtbyggeri for at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen får en omvisning om bord på bedriftens siste nybygg, aquasjarken «Signe». Foto: Privat

Familiebedrifter

Et særtrekk ved virksomheten på sjø og land i dette området er at bedriftene er familieeide, og fiskeri- og sjømatministeren nevnte spesielt overfor lokalavisen at han mente flinke eiere hadde skapt solide bedrifter.

Ingebrigtsen var også innom mer urbane forhold i Narvik på den samme turen. Her sto blant annet transportløsninger på dagsordenen, i tillegg til at det ble arrangert et eget innspillsmøte om nordområdepolitikken.

GUDMOR: Sju år gamle Signe, datteren til reder Joakim Martinsen, er her fotografert da aquasjarken «Signe» ble døpt i august. Foto: Privat

Dåp i august

Den spesielle sjarken «Signe» er tidligere behørig omtalt i Fiskeribladet, blant annet på grunn av at reder Joakim Martinsens unge datter Signe helt for egen regning fant det best egnede navnet for nybåten.

Gudmor-jobben var dermed selvskreven, men på grunn av korona-restriksjonene ble det ingen offisiell dåp i forbindelse med overleveringen i vår. Familien bor i Trondheim og måtte ta sine forholdsregler.

Det tapte ble imidlertid behørig tatt igjen en tidlig augustdag, da nå sju år gamle Signe hadde hovedrollen under en tradisjonell dåp i hjemmehavna på Åkenes i Gratangen.

Les flere saker fra Fiskeribladet: