Anlegget skal etter planen produsere postsmolt til Alsaker Fjordbruk sine matfiskanlegg i Sunnhordland og Rogaland. Dette er en del av strategien om å redusere tiden fisken er eksponert i sjøfasen, skriver IntraFish.

I anlegget som skal benytte resirkuleringsteknologi (RAS), planlegges en årlig produksjon på inntil 17 millioner postsmolt med en gjennomsnittlig størrelse på 825 gram. Det gir en levert mengde fisk på 14.000 tonn, og en produksjon på inntil 12.300 tonn ved inntak av 100 grams fisk til anlegget. Anlegget skal forsynes fra fisk fra noen av konsernets øvrige anlegg.

Selskapet antar at etableringen vil skape 15 nye arbeidsplasser når anlegget er fullt utbygd.

Området hvor en vil etablere anlegget ligger sør for Alsaker Brygge på Onarheim i Tysnes kommune i Hordaland.

Onarheim Bruk har allerede et anlegg som ligger nord for Alsaker Brygge, rundt 250 meter fra det omsøkte anlegget. På det eksisterende anlegget er det tillatelse både til produksjon av settefisk av laks og ørret, samt tillatelse til produksjon av settefisk av berggylt og rognkjeks.

Ifølge en rapport fra Rådgivende biologer har det være produksjon av rognkjeks i anlegget siden 2015, men ingen produksjon av smolt de siste 5–6 årene.