Nova Sea Service har inngått kontrakt med Aas Mekaniske Verksted av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid.

«Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy», heter det i en pressemelding fra verftet.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 kubikkmeter og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dyptgående for smolt-transport og dewatering-system for ferskvannsbehandling av fisken.

Leveres i 2021

Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet.

Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift, såkalt peak shaving, for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstofforbruket. Båten kan også ligge til kai uten en «høylytt» generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene, står det i meldingen.

Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederiet i september 2021.

Ny brønnbåt til Nova Sea Service

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;

  • Lengde o.a. 76,96 meter
  • Bredde 17,80 meter
  • Dybde i riss 5,90 meter
  • Lasteroms volumet er på 3000 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk.
  • Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner.
  • Båten vil ha innredning for 12 personer.

– Viktig kontrakt

Båten skal også utstyres med full rensing av eksosutslipp, som totalt skal gi sterkt redusert utslipp og støy.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Nova Sea Service AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip, skriver verftet i meldingen.

Nybygget sammen med MS «Steinar Olaisen» som Aas Mek. Verksted leverte til samme rederi sommeren 2017. Foto: Pressefoto