Det skriver forskning.no. Omfattende forskning på laks og annen fisk bringer Norge i Europa-toppen på bruk av forsøksdyr.

Laks utgjør 75 prosent av alle forsøksdyr i Norge. Tallene er høye også i Europa-sammenheng. Ingen andre land i EU eller EØS rapporterer inn så mye bruk av fisk i forskning som Norge, ifølge forskning.no.

– Det er spesielt for Norge at vi har en så omfattende bruk av fisk som forsøksdyr, sier Tore Kristiansen til nettstedet.

Han er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og leder også Forsøksdyrkomiteen, en uavhengig komite som ble opprettet i 2019. Den gir råd til myndighetene og forsk­ningsmiljøene som utfører dyreforsøk.

Basert på egne erfaringer mener Kristiansen at tallet på laks og andre fisk som brukes til forskning, kunne vært lavere.

– Det er sannsynlig at vi med en kritisk gjennomgang kunne ha redusert antallet, sier han til forskning.no.