Det skriver Sametingsrådet i en pressemelding. De har bevilget 323.000 kroner til bedriften og til prøveprosjektet som skal vare et år.

Samarbeider med forskere

Sarnespollen Havn AS skal samarbeide med Havforskningsinstituttet i fisket. Håpet er at dette vil kunne bli en binæring som sikrer inntektsgrunnlag og øker rekrutteringen av yngre fiskere i regionen.

Tony André Normi står oppgitt både som eier og daglig leder av Sarnespollen Havn hos firmasøktjenesten Proff. Selskapet ble startet i 2018.

Nye områder

Kongsnegl er en art som det har vært fisket svært lite etter i samiske områder, ifølge pressemeldingen, men som det er stor etterspørsel etter i det asiatiske markedet.

Fangsten i dag skjer særlig fra Trøndelag og sørover.

– Vi er spente på resultatene fra dette prosjektet, og håper at fangst av kongsnegl vil kunne bli en ny fremtidsrettet, lønnsom og bærekraftig næring for fiskere i STN-området, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i meldingen.

Mer kunnskap

Tidligere forskningsartikler har antydet at bestandene av kongsnegl er større jo lenger sør i Norge man kommer, står det i meldingen. Påstandene er ikke blitt undersøkt i nyere tid og prosjektet har derfor som ett av sine mål å skaffe mer kunnskap om forekomstene i regionen.

For fire år siden gjennomførte Hitramat et prosjekt der de jobbet for å få fiskere til å satse på sneglen. Forsker Snorre Bakken hos Møreforsking hadde stor tro på arten den gangen og mente fisket kunne bli like stort som taskekrabbefisket.