Forsker Jose dos Santos Beirao, Nord universitet og et internasjonale forskerteam skal bruke 22 millioner kroner til forskning på egg- og spermkvaliteten for disse fire nye oppdrettsartene, melder Nord Universitet i en pressemelding.

Første steinbitene er kommet til Bodø

Norske partnere i egg- og spermkvalitetsprosjektet BESTBROOD, er Nord universitet og Akvaplan-niva. Forsker Jose Beriao ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur leder konsortiet som består av sju organisasjoner fra Italia, Hellas, Spania og Norge. Forskerne kan vise til tung kompetanse i reproduksjonsbiologi og bioteknologi.

BESTBROOD
  • Egg- og spermkvalitetsprosjektet BESTBROOD skal vare til august 2023.
  • BESTBROOD-prosjektet fikk støtte fra Horisont 2020-programmet BlueBio ERA-NET i 2019.
  • Pengestøtten fra EU er 1,35 millioner euro eller vel 15 millioner kroner.
  • Med bidrag fra forskernes organisasjoner blir totalfinansieringen for BESTBROOD-prosjektet 1,9 millioner euro, eller vel 22 millioner kroner.
    KILDE: Nord Universitet

Nord universitet og Akvaplan-niva skal konsentrere seg om forskningen på rognkjeks og flekksteinbit. 51 voksne flekksteinbiter fra Tromsø er allerede kommet til Bodø , og fiskene er sluppet ned i oppbevaringskarene ved Nords forskningsstasjon i Mørkvedbukta.

- Flekksteinbiten er en oppdrettsart som krever stor plass og stor tålmodighet. Som for steinbiten og for de øvre tre artene er målet å utvikle forskningsmetoder som kan øke produksjonen, sier forsker og prosjektkoordinator for BESTBROOD, Jose Beriao Dos Santos.

Han forteller at forskningen vil dreie seg om å finne gode cellemarkører for reproduksjonen, samt finne nye typer bioindikatører og teste adekvat bioteknologi for flekksteinbiten, senegalesisk sjøtunge, rognkjeks og amberjack.

- Artene har høy markedsverdi, og er alle kommersielt potente og bærekraftige i den europeiske havbruksindustrien, sier Santos.