Prosjektet RI Seaweed er ett av 22 prosjekter som ble innvilget støtte fra programmet forskningsinfrastruktur hos Norges forskningsråd. Det melder Folla Alger i en pressemelding.

140 millioner kr som skal benyttes til etablering av en teknologiplattform for industriell makroalgedyrking.

Hele verdikjeden

Teknologiplattformen består av infrastruktur langs hele verdikjeden: Setteplanteproduksjon, sjøanlegg, utstyr for høsting og lagring og bioraffinering/prosessering. Prosjektet skal etter planen gå over ti år i samarbeid med forskningsmiljøer i Sintef og NTNU.

En del av infrastrukturen skal etableres i Nordland

Nord universitet er allerede involvert i prosjekter for å øke kvalitet på tare som ingrediens i fôr til husdyr og studerer også hvordan bruk av tare i fôr til drøvtyggere kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

Mer samarbeid

– Infrastrukturen i denne plattformen vil være svært viktig for mer samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter, sier Mette Sørensen fra Nord Universitet i meldingen.

Med teknologiplattformen kan forskerne teste dyrking i stor skala og drive forskning i profesjonelle omgivelser.

Folla Alger er i gang med å etablere det første anlegget for fullintegrert produksjon av laks og tare i Steigen.