Sammen med 10 andre sentrale aktører innen havbruksteknologi i området til Ålesund Næringsforening går nå bransjen sammen for å etablere en samarbeidsarena. Målet er å etablere en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv, går det fram av en pressemelding fra Global Aquaculture Technology Hub (GATH), som etableringen er døpt.

Der opplyses det videre at tilrettelegging for samarbeid og økt verdiskaping vil stå sentralt i arbeidet til GATH.

«Det helt sentrale er at nettverket skal være nærings- og bransjedrevet. Det skal gjøres en jobb for å styrke nettverket og markedsføre regionen og den verdensledende kompetansen som er her», heter det i meldingen.

– For initiativtakerne var det naturlig å søke Næringsforeningen som koordinator for oppstart av teknologihubèn, sier markedsdirektør Per Helge Devold i MMC First Process og fortsetter:

– Næringsforeningen har hatt bransjegruppen havbruk i tre år og den har vært bra for næringen og vi ønsker den videreført. Som næring så ser vi at vi trenger å spisse fokuset på teknologi og for grupperingen var det ønskelig å organisere dette gjennom Næringsforeningen.

Etter hvert tenker grupperingen å etablere møteplasser, lage arrangementer, koordinere seminarer eller minimesser/bedriftsbesøk for kunder som ønsker å oppdatere seg på havbruksteknologien som utvikles i regionen.

– Tiden er nå inne for at denne regionen tar en global posisjon på dette feltet for å kunne løfte både regionen og næringen ytterligere et hakk. Vi skal samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må, uttaler kommunikasjonssjef i Sølvtrans, Harald T. Nesvik, i meldingen.

Aktører i Global Aquaculture Tech Hub:

 • Sølvtrans
 • MMC First Process
 • PatoGen
 • Cflow
 • Optimar
 • Hofseth Aqua
 • Artec Aqua
 • Rostein
 • Salmon Evolution
 • Møreforsking
 • Norconsult
 • Normex
 • Atlantic Sapphire

Sekreteriat for satsningen er Næringsforeningen Ålesundsregionen