Med dette er de første grønne prosjektene i gang. Det kommer fram av