Milliondrysset på 68 millioner kroner blir fordelt over tre år. Det går fram av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet fredag.

Departementet opplyser at prosjektene som får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat.

Selskapet Forsøljenta i Hammerfest, skal drive fangst og oppfôring av små kongekrabber i merder i Kvalfjorden. Krabbene skal fanges i frifiskeområdet og fôres opp i merder for eksport, som krever minimumsstørrelse på 1,6 kilo. Prosjektet får 6 millioner kroner, opplyses det i meldingen.

Stor omstillingsvilje

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringen i disse dager. Det er slik vi skaper nye og trygger eksisterende arbeidsplasser for framtida, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran i meldingen.

Prosjektene ledes av bedrifter med minst én samarbeidspartner, gjerne fra forskningssektoren. Hensikten er å stimulere bedrifter til å investere i innovasjon og bærekraftig verdiskaping, viser departementet til.

I verdenstoppen

– For at norsk marin og maritim næring fortsatt skal være i verdenstoppen, må vi også være i verdenstoppen på forskning og utvikling innenfor disse områdene. På denne måten sikrer vi bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, og nå støtter vi prosjekter innenfor blant annet fangstmetoder, agn, fiskefôr, avl og fiskehelse, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, i samme melding.

Lengst i sør skal restauranten Under, i vannkanten i Lindesnes, utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat. Løsningen skal både sikre god dyrevelferd og ivareta mattrygghet og god produktkvalitet, med mulighet for styring av miljøbetingelser for ulike arter. Under får nær 6 millioner kroner til prosjektet, går det frem av meldingen.

Bedriftsnavn Innstilt beløp Kommune Stikkord om prosjektet
Norbait As 2.000 000 Måløy Utvikling teineagn for fangst av skalldyr basert på marint restråstoff og alginat.
Tau Tech As 6.000 000 Ålesund Bærekraftig presisjonsfiske av haneskjell.
Under Restaurant As 5.998 000 Lindesnes Konsept for levendelagring av flere maritime arter.
Forsøljenta As 6.000 000 Hammerfest Oppfôring av små kongekrabber og levendelagring i merder i sjøen
Ewos As 6.000 000 Bergen Studere effektene av økt innhold av omega-3 i fôret til regnbueørret.
Mowi Genetics As 6.000 000 Bergen Evaluere antall avlusninger som avlsmål for laks.
Benchmark Animal Health Norway As 4.200 000 Bergen Legge grunnlaget for utvikling av vaksine mot fiskesykdommer
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi As 5.000 000 Bergen Ruteoptimalisering og en integrert lavutslippsteknologi for skip.
Arctic Coating As 9.665 000 Ål Utvikling av nye miljømessig smøremiddel til bruk på fartøy
Wilhelmsen Ships Service As 15.000 000 Bærum Utvikling av en ny programvare som viser klimabesparelse, transporttid og kostnad ved innkjøp av 3D-printede reservedeler
Norwegian Electric Systems As 2.050 000 (vedtatt støtte) Bergen Sikkert og energieffektivt rutingsystem for skip