– Der er få dommer og få saker! sier prosjektleder Ingrid Kvalvik til Tekfisk. Hun er seniorforsker ved Nofima. Bak de 10,5 millionene øremerket det