Oljeindustrien var først ute. I krisetider måtte de ta tak, finne en løsning på et desperat problem: den store nedgangstiden. Det ryktes at oljebransjen ikke bare er friskmeldt, men at det nå er nesten «bonanza» igjen, ifølge Jarand Rystad i Rystad Energy.

En ny vri

Det viser at industrier klarer seg i nedgangstider og kan komme sterkere tilbake, men noen store tiltak må til. 

Til forskjell fra oljeindustrien har oppdrettsnæringen vært ute en vinternatt før med både nedgang og stagnasjon. Men vi er uansett nødt til å ta oss tid til å tenke ut de gode løsningene i tider med stagnasjon dersom vi ønsker en videre vekst. Og etter mye grubling forstår vi nå at det ikke hjelper med å si «noen må gjøre dette», for noen trenger et navn!

Brohodekonferansen er et årlig  møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører i regi av NTNU.

Brohodekonferansen denne høsten tok en ny vri. Ikke bare ble den slått sammen med havbrukskonferansen, men i forkant av konferansen ble også studentene utfordret gjennom den aller første NTNU Aquathon.

NCE Aquatech Cluster

  • NCE Aquatech Cluster er en av verdens største næringsklynger for leverandører til oppdrettsnæringen.
  • Klyngen fikk NCE-status i 2016, og bygger på arbeidet i de to tidligere Arena-prosjektene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster.
  • Mer enn 100 bedrifter og organisasjoner er medlemmer

Fra tang og tare til mat

Her fikk studentene jobbe frem konkrete løsninger på aktuelle utfordringer knyttet til konferansen hovedtema, hvor hovedfokuset var innovasjon og nytenking. 

Og mens Øyvind Haram uttalte seg om potensial og mulig vekst, og Linda Hofstad Helleland snakket om næringspolitikk og havbruk, ble konferansens kanskje største øyeblikk for studentene i slutten av sesjon 1. 

Da skulle studentene selv ut i ilden for å presentere løsningene de kom opp med etter NTNU Aquathon dagen før. Det var mange spente ansikter rundt omkring i salen, men alle tok utfordringen på strak arm. Publikum og jury virket å være svært fornøyd med innsatsen. Etter en god diskusjon ble juryen enig om at det var gruppe 5 med tittelen: «Hvordan kan vi jobbe strategisk med utvikling av produkter fra tang og tare til bruksområder som mat, kosttilskudd og fôr?», som gikk av med seieren.

Gir håp

Selv Brohodekonferansens vesen er endret, og i stedet for å rose og snakke frem oppdrettsnæringens potensiale er det flere foredragsholdere som velger et mer kritisk blikk. De stiller heller de store spørsmålene om hvordan vi skal løse de utfordringene næringen møter på, da spesielt når det kommer til velferd, miljø og omdømme.

«Da jeg satt der, omringet at flinke folk som ønsker å bidra til en forbedring slo det meg. Der satt jeg i en ganske fullpakket sal, hvor alle fulgte nøye med på foredragsholdere, at vi, både studenter og yrkesaktive, fremdeles gir håp til en næring i møte med bærekraftsangst», var noe av det som ble sagt.

Handler om å møtes

Norge har satt seg ambisiøse mål om en femdobling av oppdrett innen 2050. Næringa ser til å ha et stort potensial, både med å tenke storskalaproduksjon ute til havs og i lukkede systemer innaskjærs, men flere mener store investeringer må til dersom vi ønsker å drive bærekraftig oppdrett. Til syvende og sist er det nok få som mener noe annet.

Brohodekonferansen handler først og fremst om å møtes, om å bygge broer, nettverk og kunnskapsdeling skjer ikke lenger over bordet i travle hverdager. 

Det kreves derfor tid til å møtes og snakke sammen på konferanser, slik som denne. Det ser vi at funker og er behov for, dersom vi skal overkomme våre hinder og se mot en mer bærekraftig oppdrett langs norske fjorder, kyster og hav.

Her er andre kommentarer fra NCE Aquatech Cluster: