Da Tekfisk sist skrev om sløyemaskinen, var det solgt 23 «lopper». Fem måneder