Fiskeribladet skriver i en artikkel i dag at det har pågått en bitter personalkonflikt som har preget Havforskningsinstituttet i flere år. Det påstås at Nærings- og