Rederen ser fram til å ta i bruk hybridteknologien om bord, og han gleder seg