Det er første gang Havforskningsinstituttet har presentert en systematisk kartlegging av det de omtaler som «pressfaktorer» langs kysten.

16 sektorer er blitt brutt ned for å finne ut hvordan de hver for seg påvirker livet i havet, med en geografisk inndeling etter modell av trafikklyssystemet. «Risikokartet for kysten» skal utvikles fortløpende i årene som kommer, og vil være et viktig verktøy for politikere, næring og myndigheter.

Kan rope varsku

For forskerne betyr et systematisert kart at de kan rope varsku hvis totalbelastningen blir for stor i et begrenset område.