Det er første gang Havforskningsinstituttet har presentert en systematisk kartlegging av det de omtaler som «pressfaktorer» langs kysten.

16 sektorer er blitt brutt ned for å finne ut hvordan de hver for seg påvirker livet i havet, med en geografisk inndeling etter modell av trafikklyssystemet. «Risikokartet for kysten» skal utvikles fortløpende i årene som kommer, og vil være et viktig verktøy for politikere, næring og myndigheter.