Tre frister har allerede gått ut, i det som har vist seg som en overraskende langdryg offentlig ansettelsesprosess.

Tvilende til signaleffekten

Der ansettelsen av Frank Bakke-Jensen som ny fiskeridirektør har gitt antydninger om kameraderi og politikk, har søknadsprosessen rundt ny havforskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet ført til usikkerhet om hva Fiskeri- og næringsdepartementet egentlig vil.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen understreker at det ikke ligger noen formell feil i å skyve på søknadsfristen – hverken én eller to ganger.