Tekfisk har snakket med toktleder Knut Korsbrekke om bord på «Johan Hjort». Han forteller at forskerne har slitt med både kuling og dårlig