Et viktig mål for fiskerinæringen er å utnytte mer og skape mer verdi av restråstoff.

I dag blir restråstoffet fra pelagisk fisk benyttet til mel- og oljeproduksjon som hovedsakelig anvendes i fôrproduksjon.

Ved å filetere en større andel av landet makrell, vil pelagisk industri generere store mengder restråstoff som kan anvendes på nye områder – og gi nye verdier for næringen.

Mer filetering – mer foredling av restråstoff

FHF har, gjennom sin satsning «Pelagisk løft» et uttalt mål om å øke bearbeidingsgraden av makrell.