Disse tre stegene skal bidra til at hav-, jord- og skognæringene øker den bioøkonomiske verdiskapingen. Norge, og spesielt Midt-Norge, har en unik mulighet til